Elgonbin
Senast tillagda artiklar mars 2024 är markerade rött på sajtkartan längst ner på sidan
Bina är livets motorer
Underlätta för dem, hjälp dem att trivas
Lyssna till dem och dela deras välsignelser
Livets motorer
Växter är grundläggande för livet. De förvandlar solenergi för att användas av alla andra levande varelser på jorden. 80% av alla växter behöver pollinering. Det finns ett stort antal olika pollinatörer. De flesta av dem kallas bin. Det allt övervägande antalet arter är s k solitärbin som lever ensamma. Den mest effektiva pollinatören är honungsbiet. Det bildar samhällen med ett utvecklat socialt beteende.
Människan har lärt sig att utnyttja honungsbina för att producera mat på ett effektivt sätt. Ett exempel på detta är i USA där ca 1,5 miljoner bisamhällen flyttas till olika grödor för polllinering.
De flesta träd behöver polllinering. Träd är mycket viktiga för klimatet, vilket skapar viktiga förutsättningar för allt annat liv, även för det lokala klimatet.
Livet skulle inte vara som vi känner det om honungsbina dog ut – om det överhuvudtaget skulle existera.
Elgonbin
Det finns många hot mot honungsbina. Dagens livsfilosofi glömmer ibland att lära av naturen. Många gånger är vi för snabba att använda det vi har uppfunnit och som verkar fördelaktigt – som växtskyddskemikalier och skötselmetoder för bin. Honungsbin, som allt annat, anpassar sig för att fungera bra – inom vissa gränser. Och nackdelar kan dyka upp – som större mottaglighet för sjukdomar och mindre motståndskraft mot skadedjur och parasiter.

Elgonbin är avlade för bättre motståndskraft mot sjukdomar. Skötselmetoderna är inriktade på samarbete med naturen. Målet är att inte använda några kemikalier i skötseln, utan att hjälpa bina att själva utveckla och bibehålla högsta möjliga livskraft. De är lätta att hantera, ger en bra honungsskörd och svärmar inte lätt om de får mer utrymme i form av mer lådor strax innan de behöver det under sin expansionperiod under första delen av säsongen. Elgonbin är en bra kombination av Buckfastbin, Monticolabin och en liten del Sahariensisbin.

På denna hemsida är mitt mål att dela med mig av mina erfareter. Förhoppningsvis kommer det att inspirera och hjälpa dig att hjälpa våra viktiga honungsbin – viktiga för allt annat liv, även för det lokala klimatet.

Livet skulle inte vara som vi känner det om honungsbina dog ut – om det överhuvudtaget skulle existera.
Biodlaren
Jag jobbar med bin och media, älskar natur, familj och människor. Men mest av allt Skaparen som gjorde allt möjligt. Mina hemsidor och bloggar handlar oftast om honungsbinas fascinerande värld. Om de försvinner skulle världen inte vara densamma, om den alls skulle finnas.

Bilder kan användas för personligt bruk. För andra ändamål kontakta mig (se nedan).
Avsikten med dessa sidor är att ni ska uppskatta och ha nytta av dem!
Några länkar
Mer att läsa om vad jag varit och är engagerad i:
Ett bra diskussionsforum:
Här finns en hel del intressant:
Sven-Olof Ohlssons i Finland hemsida:
Kirk Websters hemsida:
Michael Bushs hemsida:
MAIL: elgonbee(at)gmail.com
MAIL: elgonbee(at)gmail.com