Elgonbin
Senast tillagda artiklar mars 2024 är markerade rött på sajtkartan längst ner på sidan
Samarbete
Allt går så mycket lättare om man kan arbeta tillsammans. Man kan säkra ett bra resultat så mycket bättre om man arbetar tillsammans i ett område när man utvecklar behandlingsfria/varroaresistenta bin.
När mina 150 bisamhällen var nästan behandlingsfria drog jag slutsatsen att det skulle gå snabbare och bättre om vi var några fler i området där jag hade mina bin, som kunde sprida bra drönare. Jag insåg att det skulle vara bäst om mina grannar hade inte bara ganska bra motståndskraftiga bin utan från de allra bästa jag hade.

Min närmsta granne som hade 100 samhällen fick en avelsdrottning om han lovade att odla en del drottningar efter den. Det blev 53 st parade drottningar i hans samhällen.

En annan kollega nära mig med 150 samhällen bad jag hjälpa mig att odla drottningar mot att han kunde ta nästan så många drottningar han behövde, parade drottningar och krypmogna drottningceller.
Ett resultat blev också att nybörjare i nybörjarkurserna fick avläggare från bra samhällen. Efter några år hade de flesta av oss nästan alla samhällen behandlingsfria. Idag är fler än 15 biodlare i området helt behandlingsfria. Vi har ca 800 bisamhällen tillsammans.

Flera av de nya biodlarna kunde sätta upp bigårdar med de nyanskaffade bisamhällena och bli behandlingsfria redan från början.

Biodlare i grannföreningar har också börjat att föra över sina bigårdar till behandlingsfritt, med hjälp av biodlare i vår förening.
Vi behövde ett forum där vi kunde utbyta erfarenheter och visa hur man kan jobba. Det blev en årlig konferens i november. Den har också nu distriktet engagerat sig i.

Vi kan också ta emot parningskupor typ Apidea så odlade ungdrottningar, egna eller inköpta kan paras med Hallsbergsdrönare.
Några medlemmar har bildat en ekonomisk förening för att köpa honung från biodlare som jobbar för att arbeta med behandlingsfria bin i Närke, och sälja honungen i Närke.
Det finns också mycket erfarenheter och tips att ta del av på de här sajterna