Elgonbin
Senast tillagda artiklar mars 2024 är markerade rött på sajtkartan längst ner på sidan
Fyra riktlinjer
1. Mät angreppsgraden/varroanivån
Gör det åtminstone en, sannolikt två, tre (eller kanske ibland fler) gånger per säsong (när det finns normal mängd yngel i samhället).

Om varroanivån är högre än 3% (mer än 9 kvalster från 1 dl bin) - behandla senast en vecka efter testet.

Det första testet på säsongen, på våren, är oftast det viktigaste. Om det ger 2-3% varroanivå, kontrollera igen inom 4 veckor.
2. Använd en masonitskiva 0,5 x 0,5 m framför flustret
Inspektera masonitskivan regelbundet, en gång i veckan om möjligt. Om du inte ser mycket där är det ett bra tecken. Leta främst efter DWV-bin. DWV (Deformed Wing Virus) är viruset som främst är associerat med varroa. Du känner igen dem på de förkrympta vingarna. Du kan också se hela vita puppor, men också delar av puppor. Detta kan indikera utrensningsbeteende mot varroakvalstret i det täckta ynglet.

Om du ser ett DWV-bi - överväg att kontrollera varroanivån.

Om du upptäcker mer än ett DWV-bi – att kontrollera varroanivån är ett bra val.

Om du hittar tre eller fler DWV-bin - överväg att behandla med tymolbitar direkt.
3. Kontrollera hur samhället utvecklas
Utvecklas samhället som du förväntar dig att det skulle göra? Var det nästan dags för en ytterligare skattlåda förra gången du tittade?

Har bistyrkan inte ökat eller ökat endast lite sedan förra gången du kontrollerade och det är tidigt på säsongen? Det är dags att titta i yngelrummet. Det kan finnas yngelproblem, virus eller varroa.

Är översta lådan full till ¾? Dags för en skattlåda till, överst brukar jag alltid sätta dem.

Är översta lådan full av bin. Är det absolut dags för en eller flera ytterligare skattlådor? Det är kanske klokt att titta efter drottningceller och vara beredd att göra en avläggare med drottningen. Kanske två avläggare.
4a. Det finns områden med tätt täckt yngel
4a. Hittar man områden (åtminstone ett par kvadratdecimeter) med bara några öppna celler utan täckt yngel, på minst en eller två ramar? I det området innehåller de flesta cellerna täckt yngel. Detta är ett positivt tecken.

Det betyder att efter en kort tid kommer många nya bin att krypa fram och bistyrkan ökar. Det är viktigt för alla uppgifter som behöver utföras i ett bisamhälle.

Det betyder att varroapopulationen är så låg att den inte har lett till att bin tar bort kvalster från det täckta ynglet. Detta är särskilt positivt om bina normalt börjar identifiera kvalster i yngel och rensa ut dem när varropopulationen är låg.
4b. Det finns INGA områden med tätt täckt yngel
4b. Man kan inte hitta områden med bara några öppna celler utan täckt yngel. Inga områden med tätt täckt yngel. Cirka hälften av cellerna i ett sådant område innehåller täckt yngel. Resten av cellerna är tomma eller har larver eller täckt yngel som täckts av av bina.

Det betyder att det blir färre nya bin som kan ersätta utslitna bin. Bistyrkan kan kkomma att minska. På sensommaren/hösten är detta särskilt negativt och kan resultera i ett för litet vinterklot för att kunna övervintra.

Det kan betyda att bina inte blivit triggade att börja ta bort kvalster från ynglet innan varroapopulationen blivit för stor. Virus kan ha ökat mycket.
Samhället kan ha andra yngelproblem, som kalkyngel, säckyngel, europeisk eller amerikansk yngelröta.
Det här förhållandet kan också bero på inavel, men det är sällan om du inte har starkt inavlade samhällen pga inseminering.

Samhället kan också ha uppnått en stor varroapopulation genom reinvasion. Bin från samhället kan ha rövat andra kolonier inom 2 km under en dragpaus. Samhällen kan ha blivit rövade pga minskat försvar på grund av en irriterande hög varroapopulation. De kan också ha ett stort fluster som gör det svårt att försvara. Röveriet kanske inte är observerat. Det kan vara så kallat tyst eller långsamt på grund av en minskad försvarskapacitet. En minskad försvarsförmåga kan vara ärftlig eller uppstå på grund av samhällets disharmoni. Denna dåliga harmoni kan bero på till exempel drottningsproblem eller problem med varroa och virus.
Samhället kan också ha fått förstärkning av felflygande bin med kvalster på sig. Det kan ha problem med att försvara sig pga att det är ett litet samhälle med för stort fluster.

I vilket fall som helst är detta hålade utseende en bra anledning att byta ut drottningen även om varroanivån är låg.
YouTube-samhället
som hade 0% varroa-nivå, hade detta utseende på sina yngelramar. Det slutade med ett litet vinterklot och samhället dog under vintern.
Beslutsunderlaget
De fyra riktlinjerna utgör en bra grund för beslutsfattande. Det är bra att ofta påminna sig om dessa riktlinjer så att de är relevanta när man besöker en bigård och arbetar med bina.
Alla biodlare kan göra det
Oavsett om man bor i ett område med många biodlare eller inte och kanske olika typer av attityd till att behandla kvalster och utveckla resistenta bin, kommer man att stärka motståndet hos bin i området om man arbetar på detta sätt för att öka resistensen. Detsamma gäller vare sig man har få bisamhällen eller många.
Man kan alltid försöka avsätta några få bigården så bra som möjligt för uppgiften att uppnå resistens. Senare kan man sprida bra bin till fler bigårdar.

Man kan försöka hitta en bigård inte så långt borta, men bättre isolerad från andra bin där det blir lättare att utveckla resistens.

Om man börjar med bin som har kommit en bit på väg mot resistens kommer det förmodligen att gå fortare än annars.
För att uppnå resistensegenskaper som bäst passar omständigheterna i området, då låter man de nya drottningarna para sig i området där dessa fyra riktlinjer följs. Samtidigt kommer bina att bli bra anpassade till klimat, växtlighet och årstidernas växlingar i området.
Förbättring av bina
• Byt ut drottningarna i de sämre 30-50% av samhällena.

• Identifiera de samhällen som har haft den lägsta varroanivån längst. Anteckna!

• Vilka samhällen verkar bekämpa kvalstren bäst?

• Välj de bästa samhällena vad gäller varroan, som har en skörd över genomsnittet och ett bra humör. Odla döttrar från dessa samhällen.

• Ta bort drottningarna från de sämre 30-50% av samhällena. Efter en vecka förstörs drottningcellerna i dem och de får en mogen drottningpuppa. Fyll ett antal drottningodlingsavläggare/kassetter. 10-30% i antal av ditt antal samhällen.

• Om man har 10 samhällen, tar man bort de sämre 5 drottningarna. Fyll kanske tre parningskupor med bin och en drottningcell. Placera dem för parning på en plats med många bra drönare.

• Om man har 100 samhällen, tar bort de sämre 30 drottningarna. Fyll kanske 15 parningskupor.

• Gör avläggare från samhällen som har en tillräckligt låg varroanivå jämfört med genomsnittet och ett bra temperament och skörd. Låt avläggarna göra sin egen nya drottning. Efter en vecka förstör man alla drottningceller utom en eller två som sitter mycket nära varandra. Det gör man för att undvika att få en svärm.

• Om man arbetar med bara en bigård, låter man drottningen följa med avläggaren till en annan plats i samma bigård. Fältbin behövs också för att åstadkomma bra drottningceller.

• Om man arbetar med mer än en bigård flyttar man avläggarna till en annan än modersamhällets bigård.
Man gör fler nya samhällen än man planerar att övervintra, eftersom alla drottningar inte kommer att lyckas para sig. När drottningen är parad vill jag att avläggaren alltid ska ha sockerdeg som hjälper hennes äggläggning att bli bra. Det nya samhället behöver mycket bin för att övervintra bra.