Elgonbin
Uppdateringar mars -21 rödmärkta på sajtkartan längst ner på sidan. För att försäkra dig om att du når de uppdaterade sidorna och inte gamla versioner av sidorna, rensa webhistoriken i din webläsare och/eller klicka på den nästa runda pilen högt upp på varje sida på websajten.
I områden där det är tätt mellan bisamhällena är det svårt att bara sluta behandla utan att förlora många samhällen, dina egna och dina grannars.

Du kanske har svårt att placera bigårdar tillräckligt isolerade (2-3 km). Du kan ha många samhällen.
Du kan bestämma dig för att utveckla resistens i dina bisamhällen gradvis i vilket fall som helst.
Det kan absolut vara möjligt hur än din situation ser ut, men det tar kanske lite längre tid.

Du kan kanske hitta en eller två bigårdar som är ganska eller tillräckligt isolerade och till att börja med kan du placera endast några samhällen i vardera.

Jag bestämde mig för att sluta steg för steg och att lära mig mer och mer. Du hittar mina erfarenheter i nedanstående artikel.
Tymolbehandling
Varroainvaderat yngel öppnas och ev avlägsnas av bina, Också drönaryngel
Ingen borttagning av drönaryngel
Jag har aldrig använt borttagning av drönaryngel. Det finns flera orsaker till det.
Det skulle ta för mycket arbete. Tillsammans med allt annat slags arbete som behöver göras i biodlingen och biaveln.

Utan borttagning av drönaryngel av biodlaren kommer bina att utveckla egenskapen att identifiera kvalster i drönare och göra något åt detta, som de gör med kvalster i arbetsyngel. Således utför de "borttagning av drönaryngel" utan hjälp av biodlaren.

Bisamhället behöver sina drönare. Många drönare med goda resistens-egenskaper hjälper till att öka resistensen hos bina i hela området - om biodlare låter bli att ständigt skaffar nya drottningar utanför området från platser med låg varroaresistens.
Den minst dåliga kemikalien
Den första som behövde bestämmas var vad jag skulle använda för att bekämpa kvalstret. När jag bestämt mig för att gå stegvis för att få till stånd behandlingsfria och resistenta bin.

Syntetiska kemikalier lämnar rester i honung och särskilt i vax, rester som byggs upp i vax till högre och högre nivåer. Det kan brytas ner i andra beståndsdelar. Men dotterämnena efter nedbrytning kan vara lika giftiga som modersubstansen.

Organiska syror måste du skydda dig mot ännu mer när du använder dem, med andningsskydd och syrafasta handskar. Resterna i vax och honung är låga.

Eteriska oljor är i huvudsak ekologiska och ofarliga för människor, används t ex som krydda (smakämnen) i olika produkter och som konserveringsmedel. Framför allt kan man använda det som helst när det behövs. Intressant:
När man gör iordning bekämpningsprodukter för att använda i bisamhället, till exempel tymolkuddar, undviker man koncentrerade ångor som kan uppstå. Du kan hitta rester av tymol i honung under behandling och kanske en vecka därefter, vilket ger en extra smak av timjan, men det finns inga tröskelvärden för hälsan för människor. Tymol är inte farligt, så det behövs inte.

Eteriska oljor är mycket flyktiga. Det är så de fungerar. Resterna lämnar snabbt speciellt honung och även vax efter avlägsnande av behandlingsplattorna.

Det bästa sättet att minska tymol i vax (tymol är fettlösligt) är att hålla tymolluktande kakor kvar i bisamhället där ventilationen ganska snabbt minskar tymolmängden.

Mitt val var tymol. Det fungerar fantastiskt, enkelt och snabbt, från vår till höst. Man justerar mängden som används vid behandling eftetr utetemperaturen för att få tillräckligt bra avdunstning men inte för starkt (när det är varmt). För ett bra resultat bör det finnas en del yngel i samhället.
När det är varmt använder man mindre mängd men upprepar istället behandlingen oftare för att täcka en hel yngelperiod på tre veckor.
Glöm inte och lura dig inte. Även eteriska oljor i höga doser dödar mikrober i mikrobiomet.
RECEPT PÅ TYMOLBITAR
• 125 gram tymolkristaller
• ≤ 1,5 centiliter T-sprit

T-spriten används för att sänka smältpunkten. På så sätt undviks för mycket lukt av tymolångor.
Denna mängd tymol och alkohol ger cirka 24 tymolbitar. Varje bit innehåller något mer än 5 gram tymol.

Värm upp i en kastrull på en kokplatta utomhus (för att snabbt vädra bort ångor) tills du får en klar lösning.
Ta av kastrullen från plattan och ställ den på ett grytunderlägg för att undvika att lösningen blir överhettad och därmed luktar så litet som möjligt.

• Wettex disktrasa (cellulosa och bomullsfiber) 1,5-2 mm tjocka

Klipp bitar ungefär 5 x 5,8 cm (24 st från en hel wettexduk)
Lägg bitarna i tymollösningen tills de är mättade.
Ta upp dem bit för bit med en tång, droppa av något, och lägg dem på en ugnsplåt o dyl för kylning något.


Lägg ca 24 av dem i en plastpåse med förslutning (zip-lock).
Det är ok om tymolbitarna inte har svalnat helt.
När de har svalnat något har de börjat hårdna.
Tymollösningen blir till kristaller i och på bitarna.

Lägg plastpåsen med tymolbitar i en andra plastpåse.
Plastpåsarna ser till att bitarna hålls hårda så att de är effektiva att använda.

Att använda en tredje plastpåse kan vara en bra idé.
Lägg påsarna i en liten verktygslåda av hårdplast
Förvara lådan solfritt så att den inte blir varm.
Ta lådan med dig i bigården, redo att användas vid behov.
1. Original Wettex disktrasa ca 1 mm tjock, 200 x 175 mm stor klipps i 12 bitar, 5,8 x 5 cm stora. Om man använder 125 gr tymol för en omgång behöver man något mer än 2 wettexskivor av 200 x 175 mm. Man får ca 25 bitar med ca 5 gr tymol var.
2. En digital våg som man kan nollställa, inklusive vikten av en liten kastrull, så man får vikten direkt av tymolkristallerna då man häller dem i kastrullen.
3. När man har hällt i önskad mängd tymolkristaller, häller man i en mycket liten mängd T-sprit (teknisk alkohol), ett par kapsyler till 125 gr tymol.
4. Värm det lite, inte mycket, rör det lite tills lösningen är klar. Du kan ta av det från kokplattan för att undvika för mycket uppvärmning och därmed stark lukt.
5. Häll sedan i nästan alla 25 styckena (om du använde 125 g kristaller). Ta en slags tång och doppa ner en bit i taget så den blir helt blöt och låt den droppa av något.
6. Sedan lägger man bitarna på en plåt eller liknande för att torka och svalna av lite.
7. En bakplåt eller liknande går bra.
8. Även innan wettexbitarna har torkat från alkoholen och fått hårdna, när de fortfarande är något våta och mjuka, kan man lägga dem (15-20 st) i en plastpåse med ziplås i plast. Sedan läggs denna i en andra likadan plastpåse. Sedan läggs dessa påsar i t.ex. en verktygslåda av plast. Den kan man ha med sig jämt när man arbetar med bina.
Förslag till hur man använder tymolbitarna
Man vill inte att koncentrationen av ångor är för hög i bikupan så att den påverkar äggläggning, yngel och mikrobiomet för mycket. Därför rekommenderar jag inte mer än två bitar åt gången (10 gr) av den typ som beskrivs här.

Du vill ha en tillräckligt hög koncentration av tymolångor i bikupan. Stäng eventuella extra ingångshål i yngel- och skattlådor. Täck ett stort bottennät om sådant används.

Använd om möjligt ett litet fluster.

Om man behandlar när temperaturen är i den nedre änden av det lämpliga temperaturintervallet, placera bitarna ovanpå en spärrgaller med en träram (det förstärker avdunstningen) som placeras ovanpå det översta yngelrummet.

Du kan använda tymol när skattlådor finns på samhället. Thymol lämnar honung tillräckligt mycket (honungen fortfarande i bikupan) inom ett par veckor efter avlägsnandet av bitarna. Om möjligt behandla i början och slutet av säsongen. Thymol går huvudsakligen in i vax och lämnar det igen om eventuella luktande kakor är placerade i samhällen för att ventilera bort tymolen.
1. Ett svagare samhälle får en wettexbit mitt emellan mitten och bakkanten, bl a för att undvika att komma alldeles intill yngel som kan finnas nära överlisten i mitten av biklotet. Att det är svagare på våren kan bero på virus pga varroa, eller att det haft en tuff övervintring pga att det var svagt på hösten.
2. Ett starkt samhälle under säsongen (på våren får det en bit åt gången) kan få två stycken över ett spärrgaller med trälist för att öka luftcirkulationen och hjälpa till att förånga tymolen. Om det inte är väldigt varmt väder. Då kan man bara använda en bit åt gången eftersom tymolångan då kan bli för stark i bikupan.
3. Vid sockerfodring inför vintern i augusti, kan de två bitarna placeras långt från uppgången till fodraren. Här är uppgången på motsatta sidan i förhållande till placeringen av wettexbitarna. Bina kan undvika att gå upp till sockerlösningen om tymolbitarna ligger precis vid uppgången. 10 dagar senare ersätts bitarna med samma antal. Efter ytterligare 10 dagar tas dessa bitar bort också (sammanlagt tre veckors behandling).
Normalstarka och starka samhällen
15-25 C - 2 tymolbitar (10 gram). Placera snett i en rak linje över yngelrummet och ca 7 cm från yngellådans ytterväggar. Ovanför spärrgallret om sådant finns. Byt ut efter 10 dagar. Ta bort helt efter totalt efter sammanlagt 3 veckor.

25-35 C - 1,5 tymolbitar (7-8 gram). Byt ut två gånger med 7 emellan. Ta bort efter totalt 3 veckor.

35 C ≤ - 1 tymolbit (delad i två) (5 gram). Byt ut tre gånger med 5 dagar emellan.
Med en fodrare på samhället
Placera tymolbitarna i ena änden 5 cm från kanterna på topplistorna, över "mittenlisterna", cirka 10 cm från varandra. uppgången till foderlådan är i andra änden av topplistorna. Anledningen är att bin undviker tymolångorna och kanske inte går upp i fodraren om bitarna placeras på annat sätt.
På ett svagare samhälle
15-25 C - 1 tymolbit (5 gram). Placera i mitten av ramarna i ena änden av topplistorna cirka 7 cm (2-3 tum) från yngellådans yttervägg. Byt ut efter 10 dagar. Ta bort helt efter totalt 3 veckor.

25-35 C - 3/4 tymolbit (4 gram). Byt ut två gånger med 7 dagar emellan.

35 C < 0,5 tymolbit (3 gram). Byt ut tre gånger med 5 dagar emellan.
Observera!
Tymolbitarna ska vara mjuka när de byts ut. Om de fortfarande är hårda eller något hårda, finns det fortfarande tymol kvar i dem som man förväntar sig ska ha avdunstat. Om är hårda, låt dessa bitar stanna kvar i samhället när du placerar dit en ny(a) omgång.